WordPress REST API – co to jest?

Wordpress API

Wraz z wersją 4.7 WordPress otrzymał REST API, który pozwala w łatwy sposób uzyskać dane w formacie JSON z systemu zarządzania treścią. Czym jednak dokładnie jest WordPress API i jak działa? Dlaczego interfejsy API są coraz bardziej powszechne?

Czym jest API?

API, czyli Application Programming Interface (Interfejs Programowania Aplikacji) to nic innego jak zestaw reguł, które umożliwiają przesyłanie danych pomiędzy aplikacjami. API składa się z trzech głównych elementów – procedur odnoszących się do konkretnych zadań lub funkcji wykonywanych przez program, protokołów używanych do wymiany danych między aplikacjami oraz narzędzi, z których możliwe jest tworzenie nowych programów. W skrócie oznacza to więc, że interfejsy API są niezbędne do łączenia aplikacji, dzięki czemu mogą one wykonywać zaprojektowaną funkcję. Ta z kolei sprowadza się najczęściej do udostępniania danych oraz wykonywania predefiniowanych procesów. API działa więc jako pośrednik, który umożliwia programistom budowanie nowych interakcji pomiędzy różnymi aplikacjami.

WordPress REST API – co warto wiedzieć?

REST to skrót od anglojęzycznego terminu Representational State Transfer. W kontekście WordPressa, REST jest protokołem komunikacyjnym, który umożliwia innym aplikacjom i serwisom korzystanie z danych i funkcjonalności WordPressa poprzez interfejs API. W uproszczeniu, REST API to zestaw reguł i konwencji dotyczących przesyłania i odbierania danych między różnymi aplikacjami, w tym między WordPressem a innymi serwisami internetowymi.

Dzięki REST API, możliwe jest np. pobieranie, dodawanie, aktualizowanie i usuwanie danych na stronie internetowej opartej o WordPress, bez konieczności korzystania z interfejsu administratora. Ważną cechą REST API, o której warto wspomnieć, jest to, że korzysta on z protokołu HTTP i zdefiniowanych w nim metod, takich jak GET, POST, PUT i DELETE. Pozwala to na łatwe przesyłanie żądań i odpowiedzi między aplikacjami, co z kolei umożliwia tworzenie bardziej zaawansowanych aplikacji i integracji z innymi serwisami.

Punkty końcowe

Punkty końcowe, w skrócie zwane endpointami, to adresy URL, pod które można wysyłać zapytania HTTP w celu uzyskania lub modyfikacji danych za pomocą WordPress REST API. Endpointy WordPressa są zdefiniowane dla różnych typów treści, takich jak posty, strony, media, użytkownicy, komentarze i wiele innych. Poniżej znajduje się kilka przykładów popularnych endpointów:

 • /wp-json/wp/v2/posts
 • /wp-json/wp/v2/users
 • /wp-json/wp/v2/media
 • /wp-json/wp/v2/pages

Powyższe endpointy służą kolejno do pobierania lub zapisywania danych dotyczących postów, użytkowników, mediów, takich jak zdjęcia czy filmy oraz stron. Co więcej, mogą one również przyjmować różne parametry, dzięki którym możliwe jest precyzyjne filtrowanie danych oraz manipulowanie nimi. Mowa tutaj na przykład o:

 • ?per_page=10 – parametr określający liczbę wyników zwracanych przez endpoint;
 • ?orderby=date – parametr określający sposób sortowania wyników;
 • ?search=keyword – parametr pozwalający na przeszukanie danych pod kątem określonego słowa kluczowego;

Endpointy to kluczowe elementy umożliwiające komunikację ze stroną WordPress za pomocą zewnętrznych aplikacji lub narzędzi. Dzięki nim można z łatwością pobierać i modyfikować dane na stronie, co z kolei umożliwia tworzenie bardziej zaawansowanych i zintegrowanych z innymi serwisami aplikacji internetowych.

Operacje CRUD

CRUD to nic innego aniżeli skrót od czterech podstawowych operacji wykonywanych na bazach danych: Create, Read, Update oraz Delete. Te cztery operacje są często używane w aplikacjach internetowych i stanowią podstawę wielu interakcji użytkownika z aplikacją. W WordPress REST API, CRUD jest wykorzystywany do manipulowania danymi na stronie. Dzięki REST API, możliwe jest korzystanie z czterech metod HTTP, które odpowiadają operacjom CRUD:

 • POST – tworzenie nowych danych (np. postów lub użytkowników).
 • GET – odczytywanie danych (za jego pomocą można pobrać np. listę postów).
 • PUT – aktualizacja danych (np. postów lub informacji o użytkowniku).
 • DELETE – usuwanie danych (np. postów lub użytkowników).

Każdy endpoint udostępnia różne metody CRUD w zależności od typu danych, z którymi się wiąże. Na przykład, endpoint /wp-json/wp/v2/posts pozwala na tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie i usuwanie postów. Ważnym aspektem korzystania z CRUD w WordPress jest autoryzacja i bezpieczeństwo. W przypadku zapytań POST, PUT i DELETE, wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień i uwierzytelnienia użytkownika, co zapobiega niepożądanym modyfikacjom strony.

Podsumowanie

Jak się okazuje, korzystanie z REST API w WordPressie wbrew pozorom nie jest zbyt skomplikowanym zadaniem. Programiści, którzy chcieliby skupić się na tworzeniu nowoczesnych aplikacji, w których WordPress będzie pełnił funkcję backendu z całą pewnością powinni zainteresować się nauką korzystania z tego interfejsu. Bez wątpienia otwiera to dostęp do całkowicie nowych możliwości, które już w najbliższym czasie będą uważane za standard w branży.

Ikona kontakt Ikona kontakt Element dekoracyjny strony Element dekoracyjny strony

Współpraca

Porozmawiajmy już dziś!

Kontakt