Zadania podstawowe z PHP

Rozpoczynasz swoją przygodę z PHP i szukasz zadań w celu podsumowania wiedzy? Jeżeli tak to trafiłeś/aś w odpowiednie miejsce. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw 22 zadań, które powinny zweryfikować Twój aktualny poziom wiedzy. Zapraszamy do ćwiczeń.

Zadanie 1.

Napisz skrypt, który umieści na stronie w znacznikach H1 napis: “PHP to super język programowania”.

Zadanie 2.
Utwórz zmienną o nazwie $php i przypisz do niej napis: “$$ PHP ćwiczymy string $$”. Następnie, umieść zawartość
tej zmiennej w tytule strony oraz w nagłówku H2 w widoku strony.

Zadanie 3.
Trzy zmienne zostały zdefiniowane:

$x = 29;
$pi = 3.14;
$tekst = "ćwiczenia PHP";

używając zmiennych $x, $pi, $tekst napisz skrypt wyświetlający następujący tekst:

27 to liczba pierwsza
Liczba PI to: 3.14
ćwiczenia PHP są super

Zadanie 4.
Wyświetl wynik dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia, reszty z dzielenia i potęgowania dwóch
zmiennych:


$a = 4;
$b = 8;

Zadanie 5.
Napisz skrypt, który zamienia między sobą wartości dwóch zmiennych:


$zmiennax1 = 10;
$zmiennax2 = 12;

Zadanie 6.
Przygotuj skrypt, który obliczy pole powierzchni i obwód prostokąta o bokach $x i $y:


$x = 20;
$y = 100;

Zadanie 7.
Napisz skrypt, który sprawdzi, czy zmienna $x jest większa od liczby 20 (użyj instrukcji warunkowej if):


$x = 20;

if(//Twoj kod)
{
echo $x. " jest większa od 20";
}

Zadanie 8.
Napisz skrypt, który sprawdzi, czy zmienna $z jest liczbą trzycyfrową (podobnie jak w zadaniu nr 7 użyj instrukcji warunkowej if):

Zadanie 9.
Napisz skrypt, który w zależności od wartości zmiennej $age umieszcza odpowiedni napis na stronie:

  • jeżeli $age mniejszy od 10, wyświetl: “$age jest mniejsza niż 10”
  • jeżeli $age większy lub równy 20, wyświetl: “$age jest większa lub równa liczbie 20”
  • jeżeli $age większy lub równy 35, wyświetl: “$age jest większa bądź równa 35”
  • na Prezydenta”

Zadanie zrealizuj za pomocą instrukcji warunkowej if oraz Switch

Zadanie 10.
Wyświetl kolejno liczby od 1 do 10 (każda w nowej linii). Wykorzystaj pętle for.

Zadanie 11.
Wyświetl liczby malejąco od 10 do 0. Użyj pętli for.

Zadanie 12.
Napisz skrypt sumujący wszystkie liczby nieparzyste z przedziału od 0 do 10. Użyj instrukcji continue.

Zadanie 13.
Napisz skrypt wyświetlający: “1-2-3-5-6-7-8-9”. Użyj dowolnej pętli i instrukcji break (wykluczono wartość 4).

Zadanie 14.
Napisz skrypt z użyciem pętli for wyświetlający:

*
**
***
****
*****

Zadanie 15.

Napisz skrypt wyświetlający tabelkę mnożenia

Zadanie 16.

Utwórz tablicę czteroelementową zawierającą następujące wartości: “Fioletowy”, “Niebieski”, “Różowy”, “Zielony”. Następnie użyj jej do wyświetlenia listy:

  • Fioletowy
  • Niebieskie
  • Różowy
  • Zielony

Zadanie 17.

Zsumuj wszystkie elementy z tablicy: $wartosci = [1, 15, 12, 51, 08, -11]. Wykorzystaj pętle for

Zadanie 18.

Oblicz temperaturę średnia. Posłuż się tablicą $wartosci przechowującą odczytane temperatury:


$wartosci = [20, 17, 22, 20, 16, 31, 22, 15, 13, -12, 16, 7, 1, 0, -7, -10];

Zadanie 19.

Napisz funkcję showName wyświetlającą imię przekazane do niej jako argument.

Zadanie 20.

Napisz funkcję o nazwie checkNumber, która zwraca prawdę (true), jeżeli przekazany argument jest mniejszy od
zera.

Zadanie 21.

Przygotuj funkcję, która jako argument przyjmuje liczbę i zwraca prawdę, jeśli liczba jest podzielna przez 5 i 7.

Zadanie 22*.

Przygotuj program, który podaną przez użytkownika kwotę pieniędzy (liczba całkowita) rozmieni na jak
najmniejszą ilość monet i banknotów o nominałach 1, 2, 5, 10 złotych

Podsumowanie

Rozwiązując wszystkie powyższe zadania uzyskasz pewną solidną podstawę do dalszego rozwoju w zakresie programowania w języku PHP. Jeżeli podczas rozwiązywania zadań pojawią się jakieś pytania, to zapraszamy do zadawania ich w postaci komentarzy. Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć.

Komenatrze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Gotowy na bezpłatną konsultacją?