Zgrywanie danych

Zgrywanie danych

Definicja migracji danych typu : przeniesienie danych z jednego systemu informatycznego, bazy danych, formatu danych do innego mówi nam niezbyt wiele, skupia się jedynie na technicznym jej aspekcie, na manualnym przygotowaniu procedur przeniesienia danych między systemami. Tymczasem migracje danych to bardzo złożone projekty i( według Bloor Research, 2007) realizacja aż 80% z nich przekracza wyznaczone ramy czasowe i przeznaczony na nie budżet. Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje się w zbyt wąskim, jedynie od strony technologii, podejściem do tego procesu. Tymczasem dane, a więc także prawidłowe ich przenoszenie, leżą u podstaw informacji kluczowych dla funkcjonowania każdej firmy i dlatego trzeba ich strzec i dbać o nie.

Migracja danych to nie jest sztuka dla sztuki

Zwykle wymuszana jest wprowadzaniem przez firmę nowego oprogramowania, (bo „stary” już nie wytrzymuje obciążenia czy też jest zwyczajnie przestarzały, brakuje w nim potrzebnych funkcji) wymagającego zwykle dużych nakładów finansowych, które, jak jest zakładane, zwrócą się w przyszłości, ze względu na wzrost wydajności i zysków firmy pracującej na nowym oprogramowaniu. Pojawia się tu jednak problem zgromadzonych danych w dotychczasowym systemie, co z nimi zrobić? Wprowadzanie ich na nowo wymagałoby zbyt dużo czasu i środków, pozostaje więc przeniesienie (migracja) ważnych rekordów dotyczących np. klientów, partnerów biznesowych, towarów, pracowników, księgowości i innych aspektów działania firmy do implementowanego, nowego systemu.

Kto powinien przeprowadzać migrację danych?

Najpierw dane należy podzielić na takie, które wymagają przeniesienia i na te, które mogą pozostać w starym systemie, np. dokumenty, które nie będą edytowane w dalszej pracy. Rekordy które mają być przenoszone powinny być sprawdzone najpierw czy są poprawne i aktualne. Rzecz jasna niezbędne jest też sporządzenie kopii zapasowej i przeprowadzenie migracji testowej w celu sprawdzenia prawidłowości przesyłania danych. Pełna migracja przeprowadzana jest dopiero po pozytywnym zakończeniu testów. Łatwo się domyśleć, że tak złożony proces powinien być prowadzony przez profesjonalistów z dużym doświadczeniem i przedmiotową wiedzą. To dlatego organizacja, w której migracja danych staje się koniecznością, powinna zlecić jej przeprowadzenie wyspecjalizowanej firmie.

Rodzaje migracji danych

Migracja danych może występować w trzech postaciach:

 • jako migracja jednorazowa – najbardziej ryzykowna, bo pociąga za sobą wyłączenie starego systemu i uruchomienie nowego. Rzecz jasna w czasie trwania migracji niedostępne są oba systemy, więc trzeba przeprowadzać ją poza godzinami biznesowymi, szczególnie, że proces trwa zwykle dłużej niż planowano. Może to prowadzić do określonych strat w firmie.
 • migracja równoległa – w założeniu ma jednoczesne działanie obu systemów w ograniczonym okresie czasu. Użytkownicy mogą korzystać ze starego systemu, ale dane są jednocześnie kopiowane do nowego systemu, na którym operuje wybrana grupa użytkowników. Dzięki takiemu podejściu możliwe są dokładne testy przed finalnym przejściem na nowy system.
 • migracja inkrementalna – polega na podzieleniu danych na części, które stopniowo przenoszone są do nowego systemu. Staje się tu możliwe przeprowadzenie testów na mniejszych porcjach danych i wycofanie zmian w przypadku błędów krytycznych.

Czy dane wymagają pielęgnacji

Ktoś może się tu zdziwić, ale prawidłową odpowiedzią na to pytanie jest „tak”. Okazuje się bowiem, że już po roku użytkowania systemu jakość danych może pogorszyć nawet o 20%. Ich pielęgnacja polega na ciągłym monitorowaniu jakości danych przez powołany do tego zespół wyposażony w stosowne narzędzia do ich testowania.
A co należy rozumieć przez zgrywanie danych?

Bez wątpienia to też ich przenoszenie, ale o “niebo” mniej skomplikowane, niż migracja danych w jakiejś firmie, chociaż od strony technicznej może być bardzo trudne, jak z uszkodzonych nośników danych, np. wymagające ingerencji do wnętrza uszkodzonego dysku twardego i usunięcia usterki. I chociaż dostępnych jest wiele programów pozwalających na zgrywanie danych, to lepiej zlecić ten proces wyspecjalizowanej firmie, szczególnie wtedy, gdy jakieś dane są dla nas szczególnie cenne, np. filmy z uroczystości rodzinnych. Diagnoza i wycena odzysku danych jest zwykle bezpłatna, a firmy najczęściej odzyskują dane z następujących nośników:

 • dysków twardych
 • kart pamięci,
 • pendrive’ow,
 • telefonów,
 • tabletów,
 • dyktafonów,
 • macierzy RAID,
 • serwerów NAS,
 • VHS

Odzyskiwanie danych może wiązać się z różnymi uszkodzeniami dysku, co rzutuje też na koszty usługi. Oto przykładowe uszkodzenia :

 • logiczne – usunięcie danych, skasowanie partycji, formatowanie dysku,
 • uszkodzenia techniczne nieinwazyjne – nie wymagają ingerencji do wnętrza dysku – np. bad sektory, uszkodzenie translatora, zerowa pojemność, uszkodzenie płyty elektroniki,
 • uszkodzenia techniczne inwazyjne – wymaga ingerencji do wnętrza dysku, np. uszkodzenie głowic, zatarcie łożyska, uszkodzenie powierzchni.

Gotowy na bezpłatną konsultacją?