Audyt UX

Audyt UX

Audyt UX (User Experience) służy do weryfikacji jakości i użyteczności strony internetowej lub aplikacji. Projektanci mogą mieć najlepsze intencje podczas projektowania strony internetowej, jednak często nie posiadają wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do zaprojektowania idealnego layoutu serwisu – wskutek czego popełniają błędy. Audyt UX identyfikuje dokładnie te miejsca, w których znajdują się błędy i które są problematyczne. To proces rozpoznawania i dokumentowania problemów w witrynie (lub aplikacji), które mogą negatywnie wpłynąć na wrażenia osób odwiedzających serwis.

Dlaczego audyt UX jest tak ważny?

Audyt UX to ekspercka ocena wydajności Twojego produktu pod kątem użyteczności i doświadczenia użytkownika. Proces analizuje i ocenia ścieżki zachowań użytkowników, tak aby znaleźć wszystkie możliwe obszary, które należy poprawić. Przeprowadzenie audytu UX skutkuje uzyskaniem najważniejszej korzyści w postaci danych – dane poparte realnymi doświadczeniami użytkowników i mogą to być:

 • ocena designu strony poprzez aktywne działania użytkowników,
 • analiza istniejących zachowań użytkowników oraz przewidywanie przyszłych zachowań,
 • identyfikacja – co działa, a co nie i co można z tym zrobić.

W jaki sposób przeprowadzany jest audyt UX?

Identyfikujemy problematyczne miejsca, które przysparzają wiele problemów dotychczasowym i nowym użytkownikom, a tym samym prowadzimy do rozwiązania tych problemów i usunięcia barier uniemożliwiających osiągnięcie sukcesu w biznesie. Jednak aby to było możliwe konieczne jest wykonanie niezbędnych kroków:

Krok 1: Ustalenie celów i zadań biznesowych

Zanim zaczniemy analizować jakikolwiek produkt, najpierw musimy dowiedzieć się trochę więcej o biznesie. Osiągamy to poprzez wywiad z klientem, w którym zadajemy pytania mogące pomóc nam zrozumieć biznes, jego model przychodowy i oczekiwane wyniki audytu UX. Kilka przykładowych pytań, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi:

 • Jakich działań oczekujesz od użytkowników w witrynie?
 • Jakie są Twoje główne kanały sprzedaży?
 • Jakie są Twoje wartości jako firmy? Silne strony? Słabości?
 • Kim są Twoi najwięksi postrzegani konkurenci lub główni gracze na Twoim rynku?

Krok 2: Przejrzenie danych analitycznych, wskaźników konwersji i danych sprzedaży

Dzięki celom biznesowym możemy analizować dane, pobierając je z wyszukiwarek, mediów społecznościowych, wyników sprzedaży i innych odpowiednich źródeł. Chcemy sprawdzić, kim są użytkownicy, czego szukają i dlaczego mogą nie dokonywać określonych działań na stronie zgodnie z oczekiwaniami. W niektórych przypadkach nasi klienci mają dostęp do dodatkowych danych, które również są sprawdzane na tym etapie, jak na przykład:

 • mapy cieplne.
 • scrollmapy,
 • nagrania zachowań klientów,
 • wyniki testów użytkowników.

Wszystkie te dane są wykorzystywane do tworzenia profilu użytkownika i mapy najczęstszych ścieżek jego ruchu, aby pomóc naszemu zespołowi zrozumieć, kim naprawdę są Twoi klienci i jakie mogą być ich intencje.

Krok 3: Przeprowadzenie analizy konkurencji

Samo spojrzenie na swoją witrynę lub aplikację nie wystarczy, aby podjąć świadomą decyzję o tym, jak poprawić jej skuteczność. Dlatego przyglądamy się zarówno bezpośrednim, jak i pośrednim konkurentom, ich ruchowi, rankingom i użyteczności ich witryny – aby przeanalizować, jak wypada w tym kontekście badana witryna. Analiza konkurencji służy do zbudowania jasnego obrazu oczekiwań użytkowników podczas interakcji z konkurencją – co pozwala nam sugerować ulepszenia, których brakuje tym konkurentom lub alternatywnie wykorzystać je do uzyskania sukcesu.

Krok 4: Dokumentacja niedociągnięć i frustracji związanych z istniejącym UI

Na tym etapie przeprowadzamy analizę Twojej witryny lub aplikacji – ekran po ekranie, zwracając szczególną uwagę na wszelkie krytyczne problemy z użytecznością, które mogą negatywnie wpływać na zachowania użytkowników w witrynie. Mapujemy również cały przepływ użytkowników na stronie, dzięki czemu możemy zidentyfikować różne działania, które użytkownicy mogą wykonać z dowolnego miejsca w witrynie. Korzystając z niektórych raportów, jesteśmy w stanie sprawdzić, które strony/posty mają dobrą skuteczność, a które mają wyjątkowo duże współczynniki odrzuceń. Na tym etapie dokumentujemy również, sugestie dotyczące testów A/B oraz wszelkie rażące problemy z użytecznością, które mogą wymagać natychmiastowego działania.

Krok 5: Znalezienie niespójności lub możliwych miejsc do poprawy w projekcie wizualnym

Następnie przekazujemy ustalenia naszemu zespołowi projektowemu i strategom, którzy przeprowadzają wizualną ocenę marki. Użytkownicy będą oceniać Twoją witrynę w ciągu ułamka sekundy od wejścia na stronę główną. Musimy więc odpowiedzieć na następujące pytania: Czy logo jest czytelne i łatwe do znalezienia? Czy przekaz i ton są odpowiednie dla Twoich odbiorców? Czy kolory, tekstury i czcionki są reprezentatywne dla Twojego brandingu?

Krok 6: Przeprowadzenie ogólnych testów responsywności

W dzisiejszych czasach użytkownicy oczekują, że strony internetowe będą wyglądać dobrze na wszystkich urządzeniach, niezależnie od tego, czy czytają je na starym telefonie komórkowym, czy na zupełnie nowym komputerze stacjonarnym. Sprawdzimy i przeanalizujemy wszystkie główne szablony stron, aby zidentyfikować, które z nich mogą być nieprawidłowo wyświetlane na urządzeniach.

Krok 7: Pomiar wydajności witryny i sugerowanie ulepszeń technicznych

Wydajność witryny jest kluczowym wskaźnikiem ogólnego stanu witryny. Powolne strony nie generują dużego ruchu, mają trudności z utrzymaniem użytkowników i prowadzą do dużego współczynnika wyjść. Sfrustrowani użytkownicy to tylko połowa problemu – ponieważ Google bierze pod uwagę prędkość witryny podczas rankingowania stron, co oznacza, że wolniejsze prędkości skutkują niższym ogólnym rankingiem. Upewniamy się, że użytkownik ma dobre wrażenia. Sprawdzamy szybkość ładowania się strony internetowej oraz wskazujemy wszelkie niepotrzebne dodatki, takie jak skrypty czy wtyczki.

Krok 8: Wyszukiwanie wszelkich możliwych problemów z treścią, aby poprawić przejrzystość przekazu

Po zakończeniu przeglądu UX i projektu graficznego jesteśmy gotowi do przeglądu treści na stronie. Oznacza to przejrzenie całego tekstu, nagłówków, podtytułów i treści – chociaż możemy nie czytać każdego posta na blogu, upewniamy się, że wykorzystujemy wszelkie istotne dane analityczne, aby zidentyfikować strony docelowe i posty o niskiej skuteczności, które powinny dokonywać konwersji w znacznie wyższym tempie. Wszystkie główne problemy są dokumentowane i dodawane do listy potencjalnych aktualizacji sugerowanych pod koniec audytu, która często obejmuje typowe problemy, takie jak duże fragmenty tekstu, niejednoznaczne nagłówki lub przyciski, a nawet mylący lub brakujący tekst instrukcji.

Krok 9: Kompilacja wyników i identyfikacja elementów o dużym wpływie

Ostatnim krokiem audytu UX jest zestawienie i synteza wniosków dla naszych klientów – obejmuje to wszelkie krytyczne problemy z użytecznością i sugestie dotyczące testów A/B. Staramy się stworzyć listę podzieloną według wpływu i trudności, co pozwala nam określić, które obszary poprawy przyniosą klientom najlepszy zwrot z inwestycji w oparciu o ich konkretny harmonogram i budżet.

Badając witrynę krytycznym i wyszkolonym okiem, jesteśmy w stanie uzyskać bardzo dobre wyobrażenie o jakości witryny i obszarach, które można poprawić, aby podnieść jakość wrażenia klientów. Wykonując audyt UX według 9 powyższych kroków pomożemy Ci zdiagnozować najpilniejsze problemy z Twoją witryną.

Gotowy na bezpłatną konsultacją?